+1(514) 937-9445 or Toll-free (Canada & US) +1 (888) 947-9445

problems applying for a student visa at university level

Dohieule

Newbie
Jan 22, 2020
7
0
Tôi xin visa du học, đã hơn 3 tháng cho đến khi tôi chưa thấy văn phòng visa trả lời, tôi đã đợi quá lâu, có ai có thể giúp tôi không?